Loading Events
This event has passed.

Maak hier een registratie voor jouw school.

Kostprijs van deze cursus: (van toepassing voor wie meer mensen dan voorzien door het consortium op cursus wil sturen)

BEURSBEDRAG DAT ONTVANGEN WORDT

Elke deelnemer die de nascholing bijwoont via een Erasmusbeurs, krijgt een vergoeding die samengesteld is uit onkosten voor het transport, een persoonlijke verblijfsvergoeding en een bijdrage voor het cursusgeld.

Deze bijdrage is een forfait dat rekening houdt met de levensduurte van het land waar de cursus plaats heeft en de afstand tot cursusplaats.  De EU heeft hiervoor richtgetallen vastgelegd waarin de cofinanciering van de scholen al inbegrepen is.  https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/part-b/three-key-actions/key-action-1/mobility-project-school-education-staff_en

De exacte bedragen voor Vlaanderen werden door het  Vlaams nationaal agentschap EPOS bepaald op basis van die richtgetallen van de Europese Unie.

Deze bedragen worden door Eekhout Academy aan de school uitbetaald voordat de internationale nascholing start. De schooldirecteur zorgt dan voor de correcte doorbetaling aan de deelnemers.

OPM: Elke school kan ook deelnemers zonder Erasmusbeurs inschrijven voor de internationale nascholing. In dit geval is er geen subsidiëring met de bovenstaande bedragen.

CURSUSONKOSTEN

LESGELD EN CURSUSKOSTEN:  € 855

Het lesgeld dekt: het cursusmateriaal, het gebruik van de conferentiezaal, het gebruik van ICT in de conferentiezaal en de kosten van de trainers en hun ontwikkelkosten.

De cursuskosten omvatten: de koffiepauzes en de verfrissingen tijdens de cursus, de middaglunches tijdens de cursusdagen, kosten en vergoedingen voor studiebezoeken en vervoer voor de cursusactiviteiten die deel uitmaken van het cursusprogramma.

OVERNACHTING / HOTEL

De deelnemers zijn vrij om hun overnachtingsplaats zelf te kiezen. Ze staan dan zelf in voor de betaling hiervan.

De Eekhout Academy kan voor de deelnemers van het consortium kamers op een hotel boeken. Dit gebeurt in afspraak met de scholen.  De deelnemers betalen hun hotelkamer dan via de Eekhout Academy.

TRANSPORT

De deelnemers regelen zelf het transport naar en van de cursusplaats en ze boeken zelf hun vliegtuig. De deelnemers staan zelf in voor de betaling hiervan.

COURSE CONTENT

Maandag 7 februari 2022

Transportdag Brugge / Brussel /Utrecht per bus

Bezoek aan ABC-huis Brussel (Art Basiscs for Children), Jollystraat 125, 1030 Brussel – (nog te bevestigen).

Go to Top