Loading Events
This event has passed.

Maak hier een registratie voor jouw school.

Kostprijs van deze cursus: (van toepassing voor wie meer mensen dan voorzien door het consortium op cursus wil sturen)

BEURSBEDRAG DAT ONTVANGEN WORDT

Elke deelnemer die de nascholing bijwoont via een Erasmusbeurs, krijgt een vergoeding die samengesteld is uit onkosten voor het transport, een persoonlijke verblijfsvergoeding en een bijdrage voor het cursusgeld.

Deze bijdrage is een forfait dat rekening houdt met de levensduurte van het land waar de cursus plaats heeft en de afstand tot cursusplaats.  De EU heeft hiervoor richtgetallen vastgelegd waarin de cofinanciering van de scholen al inbegrepen is.  https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/part-b/three-key-actions/key-action-1/mobility-project-school-education-staff_en

De exacte bedragen voor Vlaanderen werden door het  Vlaams nationaal agentschap EPOS bepaald op basis van die richtgetallen van de Europese Unie.

Deze bedragen worden door Eekhout Academy aan de school uitbetaald voordat de internationale nascholing start. De schooldirecteur zorgt dan voor de correcte doorbetaling aan de deelnemers.

OPM: Elke school kan ook deelnemers zonder Erasmusbeurs inschrijven voor de internationale nascholing. In dit geval is er geen subsidiëring met de bovenstaande bedragen.

CURSUSONKOSTEN

LESGELD EN CURSUSKOSTEN:  € 855

Het lesgeld dekt: het cursusmateriaal, het gebruik van de conferentiezaal, het gebruik van ICT in de conferentiezaal en de kosten van de trainers en hun ontwikkelkosten.

De cursuskosten omvatten: de koffiepauzes en de verfrissingen tijdens de cursus, de middaglunches tijdens de cursusdagen, kosten en vergoedingen voor studiebezoeken en vervoer voor de cursusactiviteiten die deel uitmaken van het cursusprogramma.

OVERNACHTING / HOTEL

De deelnemers zijn vrij om hun overnachtingsplaats zelf te kiezen. Ze staan dan zelf in voor de betaling hiervan.

De Eekhout Academy kan voor de deelnemers van het consortium kamers op een hotel boeken. Dit gebeurt in afspraak met de scholen.  De deelnemers betalen hun hotelkamer dan via de Eekhout Academy.

TRANSPORT

De deelnemers regelen zelf het transport naar en van de cursusplaats en ze boeken zelf hun vliegtuig. De deelnemers staan zelf in voor de betaling hiervan.

COURSE CONTENT

It is often difficult to integrate the personal, cultural or historic background of the student and his/her family into school life and learning process. Scientific research proved  that the student’s motivation is linked to his/her learning autonomy, competences and involvement (Ryan, Deci, Vansteenkiste).

Involvement is a double and active process. On the one hand the student has to be interested in what school life offers, but on the other hand the school must invest in a safe living and learning context where the student can express and develop his/her personality.

The concept of a community school museum allows the student the possibility to introduce his/her personal story into school life. By building a community school museum, students can track back the history of the local community and/or family and link it to the school.

A second advantage of the use of a community school museum is the enhancement of the social cohesion at school and the empowerment of the student. It allows to empathize with the history and evolution that people had to make in the past, to arrive at present day’s situation.

The method is especially used where language knowledge is a barrier. The community school museum helps language poor or non-native students to bridge the gap between their personal background and the average school situation.

Furthermore, the community school museum can help to overcome  tensions between groups of students and understand how enemy images can develop. The method was successfully used in areas that had suffered from war, civil war or long periods of instability, to create a renewed feeling of belonging together.

This course is the result of an strategic Erasmus partnership in which 9 partners collaborated during 2 years.

GOALS
– 
Gaining insight in the use of a community school museum;
– Being able to use the concept of community school museum to enhance the social cohesion and intercultural dialogue at school;
– Being able to use the concept of community school museum to include the personal,  familial or cultural history of the students into the school’s education context.

EXAMPLE OF PROGRAMME

– Registration, course documents and ice breaking activity
– Course overview and course objectives
– Introduction to the concept of community school museum
– Pedagogical and didactical use of a community school museum
– How to build a community school museum
– Examples of good practice
– Visit to several museums (Lisbon and Almada)
– Exercises
– Presenting of own action plan for the implementation at your school/organisation
– Evaluation and certificates
– Follow up tasks and contact possibilities

A course day starts at 09.00 h and ends at 16.00 h, with a break for lunch of 1 h.
On Friday we end at 15.30 h, allowing participants to catch the last airplane.

During the course week, there is a free period for personal reflection and transfer exercises and a voluntary cultural activity.

 

Go to Top