Taalvaardigheid en leesvaardigheid

Ontwikkeling van pedagogisch en didactisch vaardigheden, ontwikkelen van tools

– In kaart brengen van hun eigen sterktes en zwaktes;

– Uitwerken van sterkere activiteiten betreffende ontluikende en beginnende geletterdheid bij jonge kinderen;

– Uitwerken van sterke leesactiviteiten en taalactiviteiten;

– Verhogen en activeren van ouderbetrokkenheid bij het leesproces;

– Verhogen van het leesniveau bij alle leerlingen en hierbij diversiteit als een positieve motor zien;

– Inzetten van taal als motor om samen school te maken;

– Inzetten op de denkniveaus van Bloom als ondersteunend kader.

Omgaan met diversiteit en meertaligheid

Pedagogisch en agogische vaardigheden, ontwikkeling van methodieken en aanpak

– De verschillende niveaus van bewustwording van diversiteit kunnen inschatten;

– Inzichten in de verschillende vormen van diversiteit verwerven;

– In staat zijn om het diversiteitsbeleid te koppelen aan of situeren in het inclusiebeleid van de school;

– Meertaligheid integreren in het schoolbeleid en als sterkte gebruiken om de lees- en taalvaardigheid te verhogen van leerlingen die thuis geen Nederlands spreken.

Schoolbeleid: aanpak van leesbeleid

Verbeteren van beleidsvoerend vermogen; uitwerken van methodieken en tools, ontwikkelen van samenwerkingsprotocol

– Opzetten van een gedragen leesbeleid;

– Voorwaarden voor een veranderingsbeleid kennen en in eigen school realiseren;

– Gestructureerd samenwerken met diverse partners uit de lokale of sub-lokale omgeving van de school.

Beleidsmatige aanpak van internationalisering

Verbeteren van beleidsvoerend vermogen, ontwikkeling van internationale sleutelcompetenties

– Via deelname aan dit consortium-project de eerste stappen zetten op het vlak van internationalisering, leraren vertrouwd maken grensoverschrijdend werken;

– Gedurende het project een internationaliseringsbeleid uitwerken;

– Via de contacten tijdens de internationale leeractiviteiten contacten leggen zodat ook een internationale dimensie voor onze leerlingen ontstaat (eTwinning, Buurklassen, internationaal programma Provincie West-Vlaanderen,…);

– Een stuk van de professionalisering van het team realiseren via internationale samenwerking;

– Meer openstaan voor internationale onderwijsevoluties en tendensen.